estekhare
20 دی 1401 - 13:44

صدور و تمدید ۱۰۹ پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه از صدور و تمدید ۱۰۹ پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت کرمانشاه خبر داد.

مهدی حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۹ ماهه سال جاری تعداد پروانه تأیید صلاحیت برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی صادر و ۵۶ فقره پروانه نیز تمدید شده و مدت ۴۳۲ ساعت آموزش برون سازمانی و ۵۸ ساعت آموزش درون سازمانی برگزار شده است.

وی افزود: مدیران کنترل کیفیت معرفی شده از سوی واحد تولیدی قبل از آغاز به کار باید دوره‌های آموزشی تخصصی و عمومی لازم را تحت نظارت این اداره کل با موفقیت سپری کنند که برخی از این آموزش‌ها شامل قوانین کلی سازمان ملی استاندارد، شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت و آشنایی تخصصی با روش‌های آزمون فرآورده تولیدی مورد نظر است که دوره‌های مورد نیاز این افراد به طور مستمر توسط معاونت استانداردسازی و آموزش این اداره کل برگزار می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه صدور یا تمدید پروانه تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی مربوط به مدت حداقل ۱۶ ساعت در طی یکسال است، تصریح کرد: بر اساس آئین نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مدت اعتبار پروانه ۲ سال از زمان صدور و تمدید پروانه تأیید صلاحیت بوده و بر این مبنا کارشناسان این اداره کل مطابق با شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت به فعالیت‌های آنان در واحدهای تولیدی، نظارت مستمر دارند.

حسین پور با اشاره به اهمیت وجود مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی آنها را بازوان نظارتی و اجرایی استاندارد در محل‌های تولید دانست و گفت: رابطه مستقیمی بین نظارت دقیق و مسئولانه مدیران کنترل کیفیت بر فرآورده‌های تولیدشده و مطابقت محصول نهایی با استاندارد وجود دارد.

وی با بیان اینکه کارشناسان اداره کل استاندارد استان کرمانشاه بر حسن اجرای این ماده‌ی آئین نامه نظارت می‌کنند، گفت: مدیران کنترل کیفیت تأیید صلاحیت شده وظایف خود را وفق ماده ۹ آئین نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت به خوبی انجام دهند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 967741